Lưu lượng kế siêu âm

  • JEF-200 Ultrasonic Flowmeter for water and liquid

    Lưu lượng kế siêu âm JEF-200 cho nước và chất lỏng

    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo lưu lượng bằng sóng siêu âm.Đồng hồ đo lưu lượng hoạt động bằng cách luân phiên truyền và nhận một chùm năng lượng âm thanh được điều chế tần số giữa hai đầu dò và đo thời gian truyền mà âm thanh truyền giữa hai đầu dò.Sự khác biệt về thời gian vận chuyển đo được liên quan trực tiếp và chính xác đến vận tốc của chất lỏng trong ống.