Máy phát áp suất nhỏ gọn

  • JEP-500 Series Compact Pressure Transmitter

    Máy phát áp suất nhỏ gọn dòng JEP-500

    JEP-500 là một máy phát áp suất nhỏ gọn để đo áp suất tuyệt đối và đo áp suất của chất khí và chất lỏng.Máy phát áp suất là một thiết bị rất hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng áp suất quy trình đơn giản (ví dụ: giám sát máy bơm, máy nén hoặc máy móc khác) cũng như đo mức thủy tĩnh trong các bình hở, nơi cần lắp đặt tiết kiệm không gian.