Mô-đun máy phát áp suất

  • Head Mount Pressure Transmitter Module

    Mô-đun máy phát áp suất gắn trên đầu

    Máy phát áp suất là một thiết bị được kết nối với Bộ chuyển đổi áp suất.Đầu ra của Máy phát áp suất là điện áp điện tương tự hoặc tín hiệu dòng điện đại diện cho 0 đến 100% dải áp mà đầu dò cảm nhận được.

    Đo áp suất có thể đo áp suất tuyệt đối, áp kế hoặc chênh lệch.