Đầu cặp nhiệt điện & Hộp nối

  • Thermocouple Head& Junction Box

    Đầu cặp nhiệt điện & Hộp nối

    Đầu cặp nhiệt điện là một bộ phận quan trọng trong cấu tạo nên hệ thống cặp nhiệt điện chính xác.Cặp nhiệt điện và đầu kết nối RTD cung cấp một khu vực sạch sẽ, được bảo vệ để lắp khối đầu cuối hoặc máy phát như một phần của quá trình chuyển đổi từ cụm cảm biến nhiệt độ sang dây dẫn.