Nhiệt kế điện trở (RTD)

  • JET-200 Resistance Thermometer (RTD)

    Nhiệt kế điện trở JET-200 (RTD)

    Máy dò nhiệt độ điện trở (RTD), còn được gọi là nhiệt kế điện trở, cảm nhận chính xác nhiệt độ quá trình với mức độ lặp lại tuyệt vời và khả năng hoán đổi cho nhau của các phần tử.Bằng cách chọn các phần tử thích hợp và vỏ bảo vệ, RTD có thể hoạt động trong phạm vi nhiệt độ (-200 đến 600) ° C [-328 đến 1112] ° F.