Máy phát áp suất

  • JEP-100 Series Pressure Transmitter

    Máy phát áp suất dòng JEP-100

    Bộ truyền áp suất là cảm biến có đầu ra truyền điện để chỉ thị áp suất từ ​​xa.Bộ truyền quá trình tự phân biệt với cảm biến áp suất thông qua phạm vi chức năng ngày càng tăng của chúng.Chúng có màn hình tích hợp và cung cấp độ chính xác đo cao và phạm vi đo có thể mở rộng tự do.Giao tiếp thông qua tín hiệu kỹ thuật số và có các chứng nhận chống thấm nước và chống cháy nổ.